RSS

Saturday, March 14, 2009

Keagungan Nama Nabi Muhammad SAWMenurut Syeikh Malawy, sebahagian ulama’ menyimpulkan bilangan para rasul yang 314 itu dari lafaz محمد .

Huraiannya adalah bahawa pada lafaz محمد terdapat tiga mim ميم . Jika satu huruf mim dikembangkan maka muncul lah huruf-huruf م ى م (Kerana dari bunyi ميم).Kemudian sesuai dengan nilai huruf-huruf yang bersangkutan dimana م nilainya 40 dan ى .Nilainya 10 maka satu satu mim menghasilkan jumlah 90. Kerana dalam lafaz محمد ada tiga mim maka jumlah semuanya adalah 270. Dalam lafaz محمد ada juga huruf Ha’. Apabila huruf Ha’ ini dikembangkan maka muncul lah huruf-huruf ح ا . Nilai huruf ح adalah 8 dan huruf ا (alif) 1(satu) maka Ha’ itu menghasilkan jumlah 9. Kemudian dalam lafaz محمد juga ada huruf dal yang apabila dikembangkan bisa memunculkan huruf-huruf دال . Nilai د adalah 4, nilai ( ا ) adalah 1(satu) dan nilai ل adalah 30 maka jumlah yng dihasilkan oleh huruf dal adalah 35.

Dengan demikian setelah huruf-huruf yang membentuk lafaz محمد itu dikembangkan dan di jumlah nilai-nilai perhuruf yang muncul maka dapatlah disimpulkan bahawa ;

Tiga mim = 270

Satu Ha’ = 9

Satu dal = 35

314

Maka pada nama Baginda SAW yang mulia merangkumi isyarat bahawa senua kesempurnaan yang ada pada sekalian rasul, ada juga pada Baginda SAW. Kerana itu sebahagian ulama telah bersyair:

إن شئت عدة رسل كلها جمعا

محمد سيد الكونين من فضلا

خذ لفظ ميم ثلاثا ثم حاوكذا

دال تجد عددا المرسلين علا

“Jika engkau menghendaki jumlah sekalian rasul, maka mereka telah dikumpulkan oleh lafaz محمد yang merupakan pemimpin di dunia dan akhirat yakni Nabi yang mempunyai keutamaan. Ambillah lafaz ميم tiga kali, kemudian lafaz حا dan begitu juga lafaz دال nescaya engkau dapatkan jumlah para Rasul itu”

Penamaan Nama Nabi

Allah SWT telah mengilhamkan kepada datuk Baginda SAW, Abdul Mutalib supaya menamakan cucunya “Muhammad”. Ketika ditanya mengapa beliau menamakannya Muhammad beliau menjawab, “Saya berharap ia terpuji di syurga mahupun di bumi.”

Lalu Hasan bin Tsabit berkata, “Sang Khaliq mengambil nama Rasul-Nya dari nama-Nya sendiri. Dengan demikian, sementara Allah adalah Mahmud (terpuji), Nabi-Nya adalah Muhammad (patut dipuji). Kedua-dua kata ini diambil dari akar kata yang sama dan mengandungi makna yang sama pula”.

Nama “Muhammad” amat asing dikalangan masyarakat arab jahiliah ketika itu. Bardasarkan kajian Ulama’ Sirah, hanya enam belas orang sahaja yang mempunyai nama Muhammad sebelum Nabi. Sebilangan besar dari mereka ibu bapa mereka terdiri dari ahli kitab dan mereka mengetahui akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Muhamad. Mereka berangan-angan, kemungkinan dengan memberikan nama tersebut, anak mereka akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi.

Nabi SAW bersabda “Aku adalah Ahmad tanpa mim (m)”. Ahmad tanpa mim (m) bererti ahad (Esa), yang merupakan sifat Allah yang sangat unik. Mim yang merupakan simbol personafikasi dan manifestasi Allah dalam diri Muhammad pada hakekatnya adalah bayangan Ahad yang ada di alam semesta. Mim adalah wasilah antara makhluk dengan Khaliqnya. Mim adalah jambatan yang menghubungkan para kekasih Allah dengan Sang Kekasihnya yang mutlak. Dengan kata lain Muhammad adalah perantara antara makhluk dengan Allah Swt. Dialah mazhar al-Haq atau tempat kebenaran. Dialah “Zahir”nya Allah di tengah makhluk-makhluk-Nya. Dialah perbuatan Allah yang dapat dilihat manusia dengan matanya, karena Allah Swt sendiri tak dapat dilihat.

Iqbal, seorang penyair terkenal berkata :

“Duhai Rasul Allah

Dengan Allah aku berbicara melalui tabirmu

Denganmu tidak

Dialah Batinku

Dikaulah Zahirku”

Menurut Iqbal, Muhammad benar-benar berfungsi “mim” yang “membumikan” Allah dalam kehidupan manusia. Dialah “Zahir”nya Allah; dialah Syâfi’ (yang memberikan syafaat, pertolongan dan pencadang) antara makhluk dengan Tuhannya. Ketika Anda ingin merasakan kehadiran Allah dalam diri Anda, hadirkan Muhammad. Ketika Anda ingin disapa oleh Allah, sapalah Muhammad. Ketika Anda ingin dicintai Allah, cintailah Muhammad.

قُلْ إِِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ.....

“Katakan ( hai Muhamad ) Jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku nescaya Allah akan mencintai kalian…”.( Surah Al Imran :31 )

Rujukan:

1) Al-Quran dan Hadis

2)Nurul Yakin Fi Sirah Sayyidil Mursalin

3)Syarah Kifayatul Awam Fi Ilmi Kalam, Syeikh Ibrahim Al Baijuri

4)Petikan nota pengajian kitab Nurul Yakin oleh Ust Nazmi di Maahad Tahzib Wa Taalim, Shah Alam

5)Syarahan hakikat Muhammad, Ust Dasuki Kajang, salah seorang murid Tokku Ibrahim Muhamad

Susunan : Angah AlManisiy, 10 March 2009, 10.32 pm

No comments:

Post a Comment