RSS

Thursday, January 27, 2011

Terhad!Jadual ringkas sirah Khulafa Ar Rasyidin

MAQAM

Madinah dekat maqam Rasulullah SAW

Madinah dekat Maqam Rasulullah SAW

Baqi’ Bustan

Kufah, di masjid Ar Rohbah dekat pintu Kindah

Baqi’ Bustan

Dairu Sam’an di Damascus

HARI WAFAT

Malam Selasa, antara maghrib dan Isya’


Hari Rabu selepas Asar dan dimaqamkan hari Sabtu

Malam Jumaat atau malam mingguBULAN WAFAT

Tanggal 23 Jamadil Akhir

Tanggal 27 Dzulhijah

Tanggal 18 Dzulhijah

Tanggal 18 Ramadhan

Pertengahan Muharam

Tanggal 21 Rejab

TAHUN WAFAT(HIJRAH)

13 H

23 H

35 H


49 H

101 H

SEBAB WAFAT

Kesedihan mendalam sebab kewafan Rasullah SAW

Dibunh oleh Abu Lu’lu Al Farisi Abdul Mughiroh

Dibunuh oleh penduduk Mesir dan Khawarij

Dipenggal oleh Abdulrahman bin Muljam dengan pedang

Sakit

Sakit

USIA

63 Tahun

63 tahun

88 Tahun

65 tahun

47 tahun

39 tahun beberapa bulan

PUSAT PEMERINTAHAN

Madinah

Madinah

Madinah

Kufah

Kufah

Damascus

MASA MEMERINTAH

2 Setengah Tahun

10 tahun 5 malam

12 tahun kurang 12 hari

5 tahun

6 bulan kurang beberapa hari sebagai penggenap 30 tahun kekhalifahan Islam

2 Tahun 5 bulan

JADUAL KHULAFA AR RASYIDIN

Abu Bakar As Siddiq ra

Umar Bin Khottab ra

Usman Bin Affan ra

Ali Bin Abi Talib ra

Hasan bin Ali ra

Umar Bin Abdul Aziz ra

(Ruj Syarhu Sullam Al Munajat al Safinatil Solat:m/s 5 Darul Kutub Islamiah, Al Allamah As Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Banten)

No comments:

Post a Comment